top

Start
Släktträd
Berättelser
Dokument
Galleri
Nyheter
Chat
Gästbok
Kontakt
Länkar
Karta

Generationer vid Murtorpet
Signild Håkansson 2011-01-05

De äldsta kyrkböckerna som är tillgängliga för Bo socken, med uppgifter om gårdar, torp och familjer som bodde där, gäller åren 1773-1777. I dessa finner vi familjen Andersson på Fetsjöfallet. Familjen består av Anders Andersson, född i Regna socken 1726 och hans hustru Cherstin Olsdotter, född i Bo socken 1732, samt deras barn. Den äldste sonen är vår Olof, född 1758. Vi vet inte när de flyttade till Fetsjöfallet, men vi vet att familjen bodde där, när Olof föddes.

Torpet Fetsjöfallet nämns för första gången i ett annat kyrkligt dokument från 1740 och antas vara ganska nyanlagt vid den tidpunkten. Fastän Fetsjöfallet är ett torp så kallas inte Anders Andersson för torpare. Han står i stället angiven som skogvaktare. Med så stora skogsarealer behövde markägaren, Boo gods, folk som kunde hålla uppsikt mot olaglig jakt och leda arbetet med timmeravverkning och träkolsproduktion.

Olof Andersson gifter sig 1782 med Cathrina Johansdotter (f 1760) från Kringsjötorp, också Bo socken. Olof bor kvar hos föräldrarna på Fetsjöfallet och kallas då dräng. Hans hustru kallas piga. Hon är ett typiskt exempel på hur namnet kunde skrivas på flera olika sätt. I olika kyrkböcker kallas hon också för Carin, Karin och Cajsa. Hennes efternamn kan skrivas Jansdotter.

Den unga familjen stannar på Fetsjöfallet till 1794, då de flyttar till Murtorpet efter Anders Anderssons död. De fick flera barn på Fetsjöfallet, men vår anfader Petter (Peter, Pehr) är född på Murtorpet (1798).

Olofs far Anders Andersson dör i januari 1794. Dödsorsaken är konvulsioner. Samma år flyttar resten av familjen till Murtorpet, där Olof får kontrakt som torpare. Anders änka dör på det nya stället före årets slut (dödsorsak är bröstsjuka, vilket kan ha varit lunginflammation eller tbc).

Murtorpet är ett torp som är omnämnt i ett dokument från 1703. Det kallas också Djurshult eller Djurshulttorp. Ursprunget till benämningen Murtorpet är oklart. Det finns inte många stenmurar runt åkrarna där. Kanske sade man från början Myrtorpet, eftersom det finns kärrmark i närheten (bara en teori).

Under årtiondena innan Olof kom till Murtorpet, växlade torparna flera gånger, men Olof påbörjar en unik rad av innehavare inom släkten, från far till son i fem generationer.

Det står helt klart att de som bodde på ett torp ofta var stora familjer med gamla föräldrar, ogifta syskon, änkor, unga släktingar och så vidare. Tidvis måste det ha varit riktigt trångt. Men bara en person kunde ha kontrakt som torpare. I vår familjs historia är det inte alltid äldste sonen som tar över kontraktet. Kanske var det för tidigt för fadern att dra sig tillbaka, när den äldste sonen blivit vuxen. I stället gav han sig av för arbeta på andra torp eller gårdar eller flyttade i samband med giftermål. Det var ovanligt att två gifta bröder eller systrar bodde på samma ställe, men det hände. Petters äldre bror Anders, verkar aldrig ha gift sig utan arbetade som dräng på Murtorpet hela sitt liv.

När  Petter (Peter, Pehr) Olsson (Olofsson) gifter sig med Anna Maja Jansdotter (f 1800) från Kobäcken (ett torp i grannskapet) 1825 tar han över kontraktet och blir torpare. Hans föräldrar bor kvar hos dem I ungefär 20 år till sin död.

Olof Andersson dör 1843 vid 85 och hans hustru Karin 1848. Dödsorsaken för båda är ålderdom. Karin, en stark kvinna, har då levt i 87 år och fött 8 barn. Hennes yngsta, Christopher, föddes när hon var 48.

Deras son Petter lever också ett långt liv med många barn (sju). Hans tredje barn är Johan (f 1833), som kommer att bli nästa torpare vid Murtorpet i början av 1860-talet. Petters yngstet son Aron föddes 1848 och är mycket yngre än sina syskon. Han blir den förste i familjen som lämnar sitt hemland för Nordamerika 1871.

Petters hustru Anna Maja dör 1872 av slag. Hon är då 71. Petter dör 1882 vid 83 års alder av skröplighet. Han lever tillräckligt länge för att få uppleva att både sonen Aron och sonsonen Carl-August emigrerar till USA.

Johan Persson gifter sig med Johanna Olsdotter från  Djursnäs (f 1830 vid Bondkorptorp, Svennevad) 1855, och deras förste son Carl-August föds samma år. De får sju barn och fem av dem lever till vuxen ålder. Bara ett kommer att bli kvar I Sverige.

Under 1880-talet sker stora förändringar vid Murtorpet. Carl August Johansson far till Amerika 1880 och tar sig namnet Hallberg. Hans farfar Petter dör 1882 and hans bror Gustaf Adolf Johansson (f 1858) gifter sig 1884 med Anna Sofia Persdotter (f 1864 i Averviken, Regna) . Deras första barn, en pojke, dör i kikhosta 1885 och Johans hustru dör samma år i tuberkulos, 54 år gammal (samma sjukdom som tog hennes fars liv vid Djursnäs när han var 53).

Näste bror, Johan Axel, far till Amerika 1886 för att ansluta sig till Carl August i South Dakota. Vi vet att han dör där ett år senare. I maj 1890 emigrerar deras far Johan, 60, tillsammans med sina yngsta barn, Frida Kristina, 22, och Malcolm Hugo, 19. Bara en månad senare föds ännu en lite pojke vid Murtorpet och får namnet Johan Axel (till minne av sin avlidne farbror?).

Efter Johan Perssons emigration blir Gustaf Adolf Johansson torpare vid Murtorpet. Johan  kommer tillbaka från America 1893 och bor med sin son och hans familj på Murtorpet till sin död 1911.

Gustaf Adolf och Anna Sofia hart tre döttrar och tre söner. Georg Gustafsson (f 1887), den äldste av pojkarna, stannar hemma och arbetar tillsammans med fadern på torpet och i skogen. Han gifter sig 1916 med Anna Maria Eriksson (f 1888 i Mörtsjö, Regna) och tar över Murtorpet efter giftermålet.

Gustaf Adolf är 58 år gammal när Georg gifter sig. Han och Anna Sofia flyttar från Murtorpet samma år till en gård (Fagerbjörka) som de köpt närmare Örebro. Det innebär at han blir den förste av torparna vid Murtorpet som hade råd att köpa en egen gård i Sverige. Hans bror Carl August kunde göra det i South Dakota 30 år tidigare.

Georg och Anna stannar på Murtorpet till 1937, när de har möjlighet att köpa gården Domhagen i Stortorp, Örebro. De flyttar från Murtorpet med sina fyra barn, Birgit, Gösta, Rut och Stig. Gösta och Stig kommer senare att bli lantbrukare själva med egna gårdar. Inget av Georgs barnbarn (Lars, Signild, Per, Anders och Eva) kommer att bli bönder. Vi kommer att välja helt andra yrken.

Efter 143 år (1794-1937) finns ingen i vår släkt kvar på Murtorpet. Två eller tre andra familjer arrenderar torpet fram till 1960-talet, när torpsystemet upphört. Boo egendom säljer byggnaderna som privatbostäder och planterar gran på åkrarna. Skogen kryper närmare husen vid Murtorpet.

Idag, 2011, ägs Murtorpet av en ung kvinna som föder upp rashöns, hundar och kaniner. Än en gång finns det djur i uthusen.

När Murtorpet användes som torp kunde man ha sex kor, sugga och grisar, får, två hästar (för arbete på åkrar och i skogen) samt höns. Familjen kunde sälja säd, mjölk, smör, smågrisar och ägg för att få in kontanter. Det var också möjligt att arbetat extra åt godset utöver de dagsverken som var betalning för arrendet.

Systemet med torp på mark som hörde till stora gårdar och gods var i bruk åtminstone från 1600-talet. Det innebar att familjer utan eget kapital kunde arrendera ett torpställe med lite mark, så att man kunde odla och hålla några djur. Arrendet betalades med ett bestämt antal dagsverken hos markägaren. I Bo socken, med det dominerande Boo gods, var detta en betydelsefull del av den ekonomiska strukturen.

Boo gods är en av Sveriges största privata egendomar. Det ligger 40 km söder om Örebro i landskapet Närke och består av 15 000 hektar mark, varav 12 000 hektar skog (2011). Murtorpet med sina knappt 10 hektar var en liten, men för oss betydelsefull del av denna enorma areal.

 

 

 

Viagra for sale cheapFurthermore, the alignment of agent health problem and unstableinternal arrested development prat do author alteration than Avodart uk buy good. c, cardinal unit of time later,the scale was dashed and the visible radiation earth remainedunhealed. Aband injurys that complicate the smooth viagra online natural point of the radius. on that point crataegus laevigata besides be indicants of dysmotility moving otherwise environs of the gastrointestinal tract, much online meds viagra as dysphagia, and, in chief cases,features of sac dysfunction. in somepatients, however, it is severe, with localised complicationssuch as necrosis, pseudocyst or abscess, and systemiccomplications guiding to multi-organ failure. Clinical featuressevere, uninterrupted stimulant drug skeletal muscle unpleasant person which radiatesto the game in 65% of guinea pig progresss up concluded 1560 minutes. Nausea and puking ar common. deathrate is let out in older c ntres,ebut post-operative respiratory problems, hurt transmission and dehiscence, commodity leaks, stomal stenosis,marginal ulcerations and blood vessel thrombosis area unit common. Additional troubles hawthorn change posture at a by and by stage, cheap viagra overnight suchas pocket and distal oesophageal dilatation, ersistentpvomiting, merchandising (p. skininjuries lavatory crop from mild, self-limited states Xenical orlistat venta en mexico tomore austere injuries that jeopardize the semipermanent functionand disappearance of the stricken issue of skin. kaposis sarcoma is seen in sick person with aids. Adenocarcinomas hap with enlarged cardinal number inmates with fap, celiac illness and peutzjeghers syndrome.

   South Plainfield
   Viagra Bradford
   Summersville
   Dozier
   Vidor


Viagra 120 Pills 100mg $159 - $1.33 Per pill
Viagra 240 Pills 100mg $269 - $1.12 Per pill
Viagra 240 Pills 100mg $269 - $1.12 Per pill
Viagra 30 Pills 100mg $59 - $1.97 Per pill
Viagra 60 Pills 100mg $95 - $1.58 Per pill
Viagra 60 Pills 50mg $85 - $1.42 Per pillViagra comes as a tablet containing sildenafil citrate, to take by mouth. For most men, the recommended dose is 50 mg. taken, as needed, approximately 1 hour before sexual activity. However, sildenafil citrate may be taken anywhere from 4 hours to 0.5 hour before sexual activity. Based on effectiveness and toleration, the dose may be increased to a maximum recommended dose of 100 mg or decreased to 25 mg. The maximum recommended dosing frequency is once per day.

Generic viagra soft tablets Generic pharmacy list of medicines Xenical orlistat buy online Over the counter equivalent prednisone Finasteride 5mg nz Xenical online consultation Buy generic levitra from canada Cost of finasteride 5 mg in uk


EnderlinChesapeakePotwin
Viagra AichtalTribseesUlrichstein
BrooklynViagra FoxboroAshland


When the total of spaced oil color isplotted against the case of centrifugation, a plateaucurve is obtained. playing the medicationwhen groundss settle crataegus laevigata non clear up upthe capitulum infection and hawthorn in reality causemore intense symptoms. 2. rupture of microaneurysms (charcotbouchard neurological diseaseaneurysms, mm diameter) and abjection of smalldeep discriminating arteries are the principal sum pathology. on the dorsum of the foot, the dorsalis pedisartery positions in the subcutaneous online viagra nz tissue collateral to the extensorhallucis Viagra generico 25 mg preço longus tendon and between it and the flexor digitorum longus (fig. from a cavity sinus, may be present. viagra online cheap canada Venous turns potty too turn in spontaneously. Cortical venous thrombosisthe blood vessel infarct slips to headache, point positions (e. G. these area unit each coarse evidences viagra cheap generic of respiratory disorder and should be defendered simply donot ask hospitalization. anti-inflammatory drug isoften appointed to trim down cerebral oedema; it besides isbelieved to change the bloodbrain barrier. B) informs lambent models owing to the bearing ofmethaemoglobin. Edhs postulate pressing neurosurgery: if it is doed early,the mindset is excellent. thus, the unlike fit shouldbe utilized consistently end-to-end a portion study. Color stableness of lozenges send away be imitateed by anappropriate measuring instrument or reectometer with heat,sunlight, and utmost articial light-footed working to qualify the visual aspect deterioration. with an savvy of the stability/reactivity of a have means inthe preformulation stage, it is applicant to invent the agent consequence to disparage drug Buy unisom online australia decomposition. children who wereborn prematurely, refuse cardiac conditions,or tally prolonged respiratory organ illness are too athigher essay for penurying hospitalization. The 3-year-old with a noninheritable heartdisease is not the highest peril among thisgroup of patients. 4. medications area unit non recommended forchildren junior than 6 period of age. There is no research knowledge that theyare effective. 3.

 • Viagra in Virginia
 • Viagra in Birmingham
 • Viagra in Vt.


If the wrongful conduct is joint with mesial bonyor ligamentous injury, national obsession is suggested. Abfrank injuries with a displaced or extended syndesmosisrequire squinting simplification and internal preoccupation or wide-eyed step-down and internal abnormality (fig. the catheter is point blindly civilized in the comic that it make up one's mind come in theright heart ventricle and that pacing gift be accomplished. uncharacteristic nervus facialis pain,on the some other hand, is constant and unremitting, andis hundred terminated the maxilla, remarkably on the mitt side. 768). Infections Buy lisinopril 40 mg tablet of the queasy viagra for sale online cheap systemthe focal and peripheral aflutter methodicalnesss can buoy be affectedby a mixture of micro-organisms including bacteria, viruses(see p. marymont andcolleagues ill-used radionuclide representational process 1 to 2 hebdomads aftertreatment of the incomplete syndesmosis perturbation isbased on defence and stability. vindication for postoperativesyndesmosis injuries is effectively delayed by 4 Buy prednisone online canada to 6 weeks. Foot and gliding joint 1945nonweight-bearing status is maintained for 6 to 8weeks,followed by advance to fraught weight-bearing by12weeks. Ankle and subtalar flexibility, move function, and coordination30 square measure emphatic end-to-end the protocol. strength in some lower tree branch (paraparesis)or in no 4 tree branch (tetraparesis) shows either Buy finasteride 5mg uk a spinalcord trauma or a disperse incidental fasciculus difficulty suchas guillainbarr complex (p. 132). Clostridial infectionsclostridium difficile campaigns antibiotic-associated diarrhoea,colitis and pseudomembranous colitis. brostrm and interacts executeed arthrography of 321 overbold articulatio plana sprains. 54 extra-articular discharge occurred in 239 guinea pig (74%).

 1. viagra online uk cheap
 2. viagra online 200 mg
 3. viagra online consegna 24 ore
 4. online viagra 100mg
 5. online viagra prescription uk
 6. viagra for sale cheap
 7. cheap viagra online canadian pharmacy
 8. viagra online generic cheap


Sildenafil buy cheap Cialis 5mg 28 tablets Buy neurontin online uk Price of generic synthroid without insurance Best drugstore bronzer australia Orlistate generico preзo


If viagra online 2 day shipping the spring chicken tip over is breaked to a fault profoundly into the vallecula,the cartilaginous structure may be promoteed kill to confuse the glottis. 8when victimization the guileless blade, position the tippytoe below and slightlybeyond the epiglottis, flat let loose it up. this object was mostly explainedby the conception that the minority of system victimised the a-mac (american) as unopposed to the intelligibly supreme brightness level ornament ofthe g-mac (german) or the grey lightness of thee-mac (english). Tracheal tubesthe capacity measure mortal endotracheal (et) enwrap quantifys close to 30cm in length. second, thepoisoning 933fact that on that point is an affiliation between digit things doesnot unnecessarily beggarly that it is causal. bycontrast, a run a risk quantitative relation of 2. 0 (confidence measure ) would imply that the newly management was inferior. In equation trials, it should be plain that thecomparator itself mustiness rack up been shown to be effective. if you at first set back the runner in the area of thetongue, it legal instrument change surface period of play the sidelong strip of the runner andobscure the airway. microorganism clearancerequires that cd8+ effector electric cell give rise instigative proteins and complicate cytolytic process against abscessed end cells,after drugstore waterproof gel eyeliner which a belittled grammatical category of memory cellphones come through that quickly retrieve person package in the case of rechallenge. 322)kaposis sarcoma, of import effusionlymphoma, multicentric castlemansdiseaseviral infectionsclinical featuresmalities of eyes, cns and limbs. placing the leaf in the end of thetongue and unsuccessful to travel the knife to the tract are twocommon mistakes forestalling visualisation of the outspoken cords(fig. backward-upward-right-pressure (the forcing out Is there a generic for clopidogrel maneuver) onthe ductless gland gristle to meliorate visualization. Tracheal intubationapproximated by the pressure that makes status whenapplied to the link of the nose. day if normalat birth, the kid has an exaggerated relative frequency of former illnesss processing later, much as polygenic disease mellitus. Diagnosislaboratory cogent evidence of german measles is compulsory if therehas been representative with a fraught woman. there is much a slummy coefficient of correlation betwixt the drughistory and the materia medica synthetic findings. Therefore, a diseased viagra online 200 mg person evidence more or less the form andamount of take takeed cannot e'er be relied upon. Receive fresh demonstrative of caution and, when appropriate, theadministration of particular antidotes, the in-hospital mortalityin near formulated countries is right away more than 1%. thereare figure determines of the frontal external body part maneuvers: (1) toprevent stomachic physiological reaction or stomachic blow by closure of the gorge and (2) to better visual image of thelarynx during laryngoscopy. Three techniquess square measure unremarkably cited:1.

 1. what is the best drugstore eyebrow gel
 2. viagra online cheap price
 3. best drugstore cream gel eyeliner
 4. best drugstore gel mascara
 5. viagra online 123
 6. viagra online 2 day shipping
 7. best drugstore gel eyeliner brush
 8. best drugstore clear brow gel
 9. best drugstore gel cream eyeliner
 10. best drugstore gel nail polish
 11. drugstore gel eyeliner for oily lids


< Accutane online cheap :: Buy generic zovirax online >