top

Start
Släktträd
Berättelser
Dokument
Galleri
Nyheter
Chat
Gästbok
Kontakt
Länkar
Karta

Mormor Frieda Kristina Hallberg Carlsson: Sökandet 1

På mormor Friedas gravsten (finns ca 800 m söder om Stockholm, South Dakota) står det bara ”Frieda C. Carlson 1868 – 1947”. Frieda visste svaret på många idag ställda frågor,
Även hennes döttrar Lillie, Anne och Ethel och sönerna Arthur, Leonard och Ralph
visste troligtvis några svar också.

Dessvärre är de alla avlidna och väldigt lite information finns nedskriven.
Ett resultat av detta är att sökande av information om Frieda och platser för levande släktingar
visade sig vara en formidabel uppgift.

Först slukade vi en steg för steg handbok, ”Your Swedish Roots” av Per Clemensson och Kjell Andersson, i ett försök att rama in sökandet. Efter det så läste vi boken
”Cradled in Sweden” av Carl-Erik Johansson vilken bekräftade den enorma svårigheten för någon som är okunnig i svenska – oberoende av mängden entusiasm.

 

 
När vi började sökandet om Frieda använde vi det lilla material som Mormor Johnson
( Lillie Hildur Johnson 1899 – 1989 ) skrev 1976.
Det var minnesbilder av Freda Kristina 2  Hallberg och Swan Peter Carlsons släktträd.
Oturligt nog för våra syften fokuserade skriften på ättlingar och inte på hennes anfäder.
En del av vad hon skrev var:

                      Swan Peter Carlson                                 Freda Kristina Hallberg
                      Född Feb 16, 1867 Kalmar                     Född Feb 29, 1868
                      Småland, Sverige                                     Nerike, Sverige 3

                      De möttes i USA – Gifte sig i Langford, South Dakota.
                      De bodde på ett antal hyrda farmar i Langford fram till de flyttade till
                      Stockholm, South Dakota hösten 1909.

 

Mormor Johnson skrev också en egen historia om sig själv och hennes make
Herbert Walfred Johnson ( 1894 – 1985 ). Det som gäller Frida är följande:

                      Sverige är uppdelat i landskap och de har namn som
                      Värmland, Småland, Västergötland, Nerke etc.

                      Swan Peter Carlson kom från Småland var då Smålaning,
                      Frida Kristina Hallberg kom från Nerke.
                      De möttes först i USA och gifte sig i Langford, South Dakota 16 december 1895
                      Deras sex barn är till hälften Smålaning och hälften Nerke, men svenskar.

De brukade på hyrda gårdar  i området runt Langford, South Dakota.

                      De köpte en gård i Stockholm, South Dakota och flyttade dit 1909
                      Med sina sex barn.
                      De besökte och gick med i den fria evangelistiska kyrkan
( Evangelical Free Church )i Stockholm.

 

1982 skrev Mormor Johnsons bror Ralph lite information om Swan Peter Carlsons familj:

Notera att informationen inte når längre bak än Mor och Far eftersom vi saknar

förstahands uppgifter och papper på våra far och morföräldrar.

Ytterliggare information dök upp i Ralphs berättelse.
Han skrev att vigseln mellan Frieda och Swan Peter var 21 december 1895,
 ( sex dagar senare än Mormor Johnsons berättelse )
och att födelseplatsen var Bosocken, Nerke, Sverige.

Lorraine, Mormor Johnsons dotter kommer ihåg att hennes mor sa att Frieda hade två bröder som emigrerade från Sverige till USA, den ena hette August Hallberg.
Han och hans familj bodde i samma lantbruksområde, Stockholm, South Dakota,
som Frieda och hennes man Swan Peter ( S.P.) Carlson brukade och bodde med sin familj.
Frågor om ytterliggare familjemedlemmar lämnas obesvarade i brist på svar.

Författaren av ”Your Swedish Roots” rekommenderade i sin bok att man anlitar en svensk släktforskare som ett alternativ till eget sökande i de svenska registren.

Laird Simons III, svärson till Lorraine är en släktforskarentusiast.
Han växte upp i Philadelphia och som fjortonåring blev han den yngsta medlemmen i Philadelphias släktforskarförening.
Laird är advokat och har förkärlek för detaljer och äkthet ,och har en snabbhet att hitta
avvikelser.
Laird uppmanade mig att ifrågasätta alla uppgifter som framkom och alltid försöka hitta bekräftande uppgifter.
Han påpekade att inget är så nedslående i släktforskningen som att i ett senare skede konstatera att nyckelpersonen som man har, inte ens är en släkting.
Alla höll med om att en nybörjares sökande säkert skulle vara trevligt,
men genom att använda en svensk släktforskare skulle man öka möjligheten till ett lyckat resultat.

Vår nya vän Rolf Andersson från Lyrestad, Sverige, hjälpte oss som resekonsult, han visade sig också vara en entusiastisk släktforskare. Han i sin tur anlitade åt oss en professionell   
släktforskare med namnet Lars-Bertil, kallad Lasse.
Lasse jobbade huvudsakligen med att söka information om Adolph och Matilda Johnson,
Lorraines farföräldrar. Rolf som jobbade med Lasse åtog sig uppgiften att söka information om Frieda och hennes make Swan Peter.

Jag försåg Rolf med följande information:

                      Namn: Frieda, Freda eller Frida – Kristina eller Cristina – Hallberg
                      Födelsedatum: 29 februari, 1868
                      Födelseort: Bosocken, Narke, Nerke eller Nierke, Sverige.
                      Emigrationsdatum: okänt
                      Tillägg till familjeinformation: Två av Friedas bröder emigrerade
                      en med namnet August Hallberg.

 

Den 16 december 2004 skickade Rolf ett email som sa att det svenska landskapet stavas Närke nu förtiden, och att stavningen på Freda, Frieda eller Frida tveklöst skulle vara ”Frida” i Sverige.

I tillägg till detta bifogade han ett antal kartor över landskapet Närke.
Senare studerade jag ivrigt kartorna användandes förstorningsglas.
Staden Bosocken fanns inte med på någon av kartorna.
Kanske hade staden upphört att existera under det senaste århundradet eller
kanske var staden  för liten för att visas på kartan.

18 januari 2005 skickar Rolf ett nytt email, han skriver ” Frida föddes i Bo församling
och hon reste från Göteborg den 16 maj 1890 till New York med Johan Persson, ålder 57, kanske fader, och Malcolm Hugo Johansson, ålder 18, Bror ? ”

I andan av att kritisk granska all information, hade jag flera bekymmer och frågor.
Ingenting lät rätt, jag trodde ärligt talat att vi hade fel person ( ej att förväxla med Persson.)
Församlingen Bo är inte detsamma som staden Bosocken.
Hur skulle Frida Kristina Hallberg kunna ha en bror med efternamnet Johansson och en far med efternamnet Persson?
Hur kunde Malcolm Hugo Johansson (säkerligen bror) passa ihop med Friedas bror känd som August Hallberg som emigrerat? Eftersom Rolf var släktforskaren påhejad av proffesionella släktforskaren Lasse, höll jag, den amerikanska novisen, inne med kommentarer tills vidare information framkom.

Den 21 februari 2005 emailade Rolf ytterliggare information.

” Jag har upptäckt följande om Fridas familj.                      Moder: Johanna Sofia Olsdotter född i Svennevads församling
(Nära Bo församling) 16 juli, 1830. Avliden i Bo socken 5 februari, 1885.

                      Fader: Johan August Persson född i Bo församling 3 april, 1833.
                      Emigrerar till USA 1890. Kommer tillbaka till Bo församling 5 februari, 1893.
                      Inhysejon betyder utan pengar. Han bosätter sig i samma hus han lämnar 1890.

Barn:

                      Första sonen: Carl August Johansson, född i Bo församling 19 juli 1855.
                      Emigrerar till USA 23 mars, 1880.

                      Andre sonen: Gustav Adolph Johansson, född 6 juni, 1858, flyttar till
                      Regna församling 23 november, 1884, en grann församling.

                      Första dottern: Emeli Augusta född 26 september, 1861, avlider 14 november, 1863
                      Blott två år gammal.

Andra dottern: Anna Lovisa född 15 juli, 1863, avlider 20 december, 1864, inte ens två år gammal.

 

Tredje sonen: Johan Axel Johansson Född 15 oktober 1865
Emigrerar till USA 2 juli 1886

Tredje dottern: Frida Kristina Johansdotter född 28 februari, 1868.
Emigrerar till USA maj 1890.

Fjärde sonen: Malkolm Hugo Johansson född 6 oktober, 1871.
Emigrerar till USA ( Han är dövstum = deaf and dumb.)”

Tydligen enligt Rolf och den proffesionella släktforskaren är Frida i källorna 
den Frida som emigrerar till USA och är den mormor som vi söker efter.
Familjemedlemmarna på den amerikanska sidan den stora dammen var fortfarande skeptiska.
( T.ex. födelsedag för Frieda i de svenska källorna var en dag tidigare än vad hennes dotter hade skrivit.)
Ett nytt problem dök upp. Registren avslöjade att tre bröder hade emigrerat.
Noviserna i Amerika blev väl medvetna om sina brister i svenska språket tillika den svenska geografin och bristen på dokument om familjehistorien.

På plussidan, de svenska källorna bekräftade att Fridas mor dog i Bosocken, så staden måste ha existerat. Källorna visade också Frida Kristina och att hon hade en bror med mellannamnet
August som emigrerat från Sverige till USA. På minussidan är att det fanns säkert många Frida Kristinor med bröder som hade August som en del av namnet som hade emigrerat till USA.

Viktiga skillnader fanns. En sak vi var säkra på var att Friedas familjenamn var Hallberg.
Till det namnet fanns det ingen koppling i de svenska källorna.
I dessa register står det att hennes fars namn var Persson och hennes bröders namn Johansson.
Ingen av dem var född i Bosocken fastän än del av dem födda i Bo församling.
Frida Kristinas födelsedag är i de svenska registren 28 februari, 1868, Mom Johnson
skrev att hennes mors födelsedag var den 29 februari, 1868. Det unika födelsedatumet
bekräftas av att mormor Frieda klagade på att hon bara kunde fira födelsedag vart fjärde år.

Mer arbete krävdes, sidan elva i ” Cradled in Sweden” säger ”Socken” var orginalordet för församling och indikerade både civil och kyrklig rätt över ett geografiskt område.
När svenskar idag säger Bo församling så är det samma sak som förr var Bo socken.
Vilken lättnad! Det finns ingen och har aldrig funnits en stad med namnet Bosocken.
Likväl, Frida var född i Bo socken. Bo socken skulle aldrig upptäckas av en amatör amerikan
ivrigt studerande kartan, inte ens med förstoringsglas oavsett styrka på linsen.

Tvåtusenfemhundra församlingar finns listade i ”Cradled in Sweden”. Det finns bara en församling med namn Bo, den ligger i Örebro län och landskapet Närke.
Bo församling har bara en kyrka.
Från att inte veta mer än Bosocken och Nerike till att plötsligt hitta uppgifter på en
Frida Kristina född den 28 februari 1868 nära den lilla kyrkan i Bo, verkade ganska betydelsefullt. (Vidare, det listade datumet missar i läsbarhet i det kopierade dokumentet, ett argument kunde vara att det lika gärna kunde vara en nia som en åtta.) Författare av efterföljande dokument läste tydligen fel på det suddiga datumet 29 februari, 1868. Det kan även vara så att församlingsprästen, som en av de intellektuella i grannskapet, visste att det bara finns 28 dagar i februari.

Nu till namnen Persson, Johansson och Johansdotter skrivet i de Svenska registren och det
saknade namnet Hallberg.
Svårigheten ligger i patronymikon namnsystemet som användes i Sverige, speciellt på landsbygden under mitten på artonhundra talet.
Ett barn på den tiden blev endast känt som sonen eller dottern till en speciell person.
Alltså, Johan som var Pers son, blir Johan Persson. Carl August som var son till Johan blev Carl August Johansson. Efternamnen var snarare en identifierare än ett löpande familjenamn.

Inte förrän 1901 kom en lag till stånd som påbjöd tagande av ett permanent familjenamn.
Vidare, ”Cradled in Sweden” skriver att ibland visste inte ens kyrkboksskötaren – församlingsprästen – vilket efternamn en person använde.

Vi läste också i ”Your Swedish Roots” att svenskar som bosatte sig i USA och Canada väldigt ofta bytte efternamn. Namnet de antog hade oftast ingen koppling till deras efternamn i Sverige. Ibland kunde det bli ett namn som kändes bra, ibland kunde det bli ett namn på en stad eller en geografisk plats.
De kanske gick ombord på fartyget i Sverige som Olsson och lämnar fartyget i New York som Wilson.
En rimlig omskrivning blir: ”En son lämnar Sverige 1880 som en Johansson och anländer till New York som en Hallberg.” När sedan andra i familjen emigrerar från Sverige 1890 tar de helt enkelt samma namn som den äldste sonen.

I Amerika skapar det enorma problem med olika efternamn i samma släktled.
Vi är stöpta i formen av obligatorisk fortsättning av familjenamnet.
För en svensk släktforskare som söker i de gamla skrifterna, är ju efternamnet relativt ointressant.

Vår skepticism var kraftigt reducerad, nu verkade det vara tid för att närma sig Rolf
med våra frågor om efternamnet.
Emigranterna kom från landskapet Närke och församlingen Bo.
Inget av dessa verkade passa speciellt bra som efternamn. Rolf nämnde att eftersom Bo inte var någon stad var det kanske lämpligt att ta namnet efter en stad i grannskapet.
Hallsberg är en stad som ligger bara några få kilometer ifrån Bo församling !
Mer närbelagda städer är Björnhammar, Sköllersta och Hjortkvarn.
Det verkar som familjen gjorde ett bra val.

Långdragna frågor kvarstod. Det framstod lite långsökt att broder August Hallberg i South Dakota var Carl August Johansson i Sverige.
Efter kontroll i boken ”100 years in Grant County South Dakota 1878 to 1978”
avslöjades mycket intressant information.

Kartor över området 1910 visade ägarskap för varje gård. Ägaren av gården i det nordöstra hörnet av Stockholm var Carl August Hallberg. Väster om Stockholm var gården ägd av
S.P. Carlson, vilket var gården Mormor Frieda Kristina Hallberg Carlson och hennes make Swan Peter Carlson ägde. Amerikanen känd som August Hallberg blir Carl August Hallberg
Med samma för och mellannamn som brodern från de svenska registren.

En kvarstående fråga existerade om brodern Malkolm Hugo Johansson, han som emigrerade tillsammans med Frieda. Inga uppgifter existerade om denna broder förutom informationen i de svenska kyrkböckerna och på passagerarlistan på fartyget. Det verkade som om hans öde skulle förbli en gåta. Kanske följde han med sin far tillbaka till Sverige 1893, eller kanske  dog han på resan? Det verkade som vi aldrig skulle få veta.

19 juli, 2005, datumet för familjens avresa till Sverige närmade sig snabbt, och alla var nöjda med att Frida Kristina Johansdotter funnen i kyrkböckerna i Bo församling verkligen var samma Frieda Kristina Hallberg Carlson som vi kände som ”Mormor Carlson”.
Det kom ett email från Rolf där han berättade att han hade bokat lunch åt oss i Bo församling i det gamla skolhuset där Frida hade gått i skolan som liten flicka. Han nämnde också i förbifarten att skolhuset låg bara några få kilometer från Murtorpet där hon föddes.
Vad i all sin dar är Murtorpet? Vi trodde att födelseplatsen var klarlagd till Bo socken.
Vi var tvungna att vänta till vår ankomst till Sverige för att få svar på detta.
Tvivlen byttes ut mot nyfikenhet.

I mitten på juni, reste Lori (Lorraine) och jag till South Dakota. Det inkluderade besök hos många gamla vänner och familjemedlemmar, likväl besök på kyrkogården där Frieda och Swan Peter Carlson är begravda och även besök på den gamla gården nära Stockholm.
Lori kontaktade sin kusin Gail Carlson så att hon kunde ordna med ett frukostmöte under tiden vi var där. Lori är dotter till Lillie och Gail är dotter till Ethel.
Lillie och Ethel var systrar. Lori och Gail är och har länge varit väldigt nära vänner.
De växte upp nästan 30 mil ifrån varandra men träffades på somrarna. Det är ett års skillnad på dem och de gick på olika colleges i samma stad. De två kusinerna har mycket gemensamt.
De är båda sällskapliga med utåtriktade personligheter. (Det är kodordet för ”gillar att prata!”)
Lori hade lovat Gail att hon skulle få en uppdatering på vad vi hade fått reda på om deras Mormor Frieda. Gail talade om att hon skulle ta med sin mammas gamla familjealbum.

Frukostmötet började 8.30 på en hotell restaurang. Hyran för båset betalades med ideliga köp av kaffe. Många bilder i det gamla albumet lockade fram både historier, tårar och dundrande skratt.

Mycket senare samma morgon kom man fram till ett foto på en herre: ingen uppgift fanns om vem det var. Gail sa  ”Är inte detta en tjusig herre, jag undrar vem det är?” Lori kommenterade att det stod Langford, South Dakota på ramen runt fotot. Gail tog bort fotot från de fyra små svarta hållarna som hade hållit  fotot på plats i årtionden.
Hon vände på fotot och på baksidan stod det att läsa:
                      Mamma Carlsons bror Hugo.

Familjen var nu redo för resan till Sverige.

 

  1. Författare Charles W Sapp, make till Lorraine Johnson, som är barnbarn till

Frieda Kristina Hallberg Carlson.

  1. Mormors namn har stavats Frida, Freda och Frieda. Hennes mellannamn var Kristina

Alla uppgifter säger att det skall stavas med  K, men på hennes gravsten är inskriptionen Frieda C Carlson.
Genom hela denna berättelse har vi stavat hennes namn som det har dykt upp i för tillfället gällande skrift och använt Frieda som standard.

  1. Stavas också Närke och Nerke. Landskapet stavas Närke på Svenska.

 

Fritt översatt av Rolf Andersson