top

Start
Släktträd
Berättelser
Dokument
Galleri
Nyheter
Chat
Gästbok
Kontakt
Länkar
Karta

Generationer vid Murtorpet
Signild Håkansson 2011-01-05

De äldsta kyrkböckerna som är tillgängliga för Bo socken, med uppgifter om gårdar, torp och familjer som bodde där, gäller åren 1773-1777. I dessa finner vi familjen Andersson på Fetsjöfallet. Familjen består av Anders Andersson, född i Regna socken 1726 och hans hustru Cherstin Olsdotter, född i Bo socken 1732, samt deras barn. Den äldste sonen är vår Olof, född 1758. Vi vet inte när de flyttade till Fetsjöfallet, men vi vet att familjen bodde där, när Olof föddes.

Torpet Fetsjöfallet nämns för första gången i ett annat kyrkligt dokument från 1740 och antas vara ganska nyanlagt vid den tidpunkten. Fastän Fetsjöfallet är ett torp så kallas inte Anders Andersson för torpare. Han står i stället angiven som skogvaktare. Med så stora skogsarealer behövde markägaren, Boo gods, folk som kunde hålla uppsikt mot olaglig jakt och leda arbetet med timmeravverkning och träkolsproduktion.

Olof Andersson gifter sig 1782 med Cathrina Johansdotter (f 1760) från Kringsjötorp, också Bo socken. Olof bor kvar hos föräldrarna på Fetsjöfallet och kallas då dräng. Hans hustru kallas piga. Hon är ett typiskt exempel på hur namnet kunde skrivas på flera olika sätt. I olika kyrkböcker kallas hon också för Carin, Karin och Cajsa. Hennes efternamn kan skrivas Jansdotter.

Den unga familjen stannar på Fetsjöfallet till 1794, då de flyttar till Murtorpet efter Anders Anderssons död. De fick flera barn på Fetsjöfallet, men vår anfader Petter (Peter, Pehr) är född på Murtorpet (1798).

Olofs far Anders Andersson dör i januari 1794. Dödsorsaken är konvulsioner. Samma år flyttar resten av familjen till Murtorpet, där Olof får kontrakt som torpare. Anders änka dör på det nya stället före årets slut (dödsorsak är bröstsjuka, vilket kan ha varit lunginflammation eller tbc).

Murtorpet är ett torp som är omnämnt i ett dokument från 1703. Det kallas också Djurshult eller Djurshulttorp. Ursprunget till benämningen Murtorpet är oklart. Det finns inte många stenmurar runt åkrarna där. Kanske sade man från början Myrtorpet, eftersom det finns kärrmark i närheten (bara en teori).

Under årtiondena innan Olof kom till Murtorpet, växlade torparna flera gånger, men Olof påbörjar en unik rad av innehavare inom släkten, från far till son i fem generationer.

Det står helt klart att de som bodde på ett torp ofta var stora familjer med gamla föräldrar, ogifta syskon, änkor, unga släktingar och så vidare. Tidvis måste det ha varit riktigt trångt. Men bara en person kunde ha kontrakt som torpare. I vår familjs historia är det inte alltid äldste sonen som tar över kontraktet. Kanske var det för tidigt för fadern att dra sig tillbaka, när den äldste sonen blivit vuxen. I stället gav han sig av för arbeta på andra torp eller gårdar eller flyttade i samband med giftermål. Det var ovanligt att två gifta bröder eller systrar bodde på samma ställe, men det hände. Petters äldre bror Anders, verkar aldrig ha gift sig utan arbetade som dräng på Murtorpet hela sitt liv.

När  Petter (Peter, Pehr) Olsson (Olofsson) gifter sig med Anna Maja Jansdotter (f 1800) från Kobäcken (ett torp i grannskapet) 1825 tar han över kontraktet och blir torpare. Hans föräldrar bor kvar hos dem I ungefär 20 år till sin död.

Olof Andersson dör 1843 vid 85 och hans hustru Karin 1848. Dödsorsaken för båda är ålderdom. Karin, en stark kvinna, har då levt i 87 år och fött 8 barn. Hennes yngsta, Christopher, föddes när hon var 48.

Deras son Petter lever också ett långt liv med många barn (sju). Hans tredje barn är Johan (f 1833), som kommer att bli nästa torpare vid Murtorpet i början av 1860-talet. Petters yngstet son Aron föddes 1848 och är mycket yngre än sina syskon. Han blir den förste i familjen som lämnar sitt hemland för Nordamerika 1871.

Petters hustru Anna Maja dör 1872 av slag. Hon är då 71. Petter dör 1882 vid 83 års alder av skröplighet. Han lever tillräckligt länge för att få uppleva att både sonen Aron och sonsonen Carl-August emigrerar till USA.

Johan Persson gifter sig med Johanna Olsdotter från  Djursnäs (f 1830 vid Bondkorptorp, Svennevad) 1855, och deras förste son Carl-August föds samma år. De får sju barn och fem av dem lever till vuxen ålder. Bara ett kommer att bli kvar I Sverige.

Under 1880-talet sker stora förändringar vid Murtorpet. Carl August Johansson far till Amerika 1880 och tar sig namnet Hallberg. Hans farfar Petter dör 1882 and hans bror Gustaf Adolf Johansson (f 1858) gifter sig 1884 med Anna Sofia Persdotter (f 1864 i Averviken, Regna) . Deras första barn, en pojke, dör i kikhosta 1885 och Johans hustru dör samma år i tuberkulos, 54 år gammal (samma sjukdom som tog hennes fars liv vid Djursnäs när han var 53).

Näste bror, Johan Axel, far till Amerika 1886 för att ansluta sig till Carl August i South Dakota. Vi vet att han dör där ett år senare. I maj 1890 emigrerar deras far Johan, 60, tillsammans med sina yngsta barn, Frida Kristina, 22, och Malcolm Hugo, 19. Bara en månad senare föds ännu en lite pojke vid Murtorpet och får namnet Johan Axel (till minne av sin avlidne farbror?).

Efter Johan Perssons emigration blir Gustaf Adolf Johansson torpare vid Murtorpet. Johan  kommer tillbaka från America 1893 och bor med sin son och hans familj på Murtorpet till sin död 1911.

Gustaf Adolf och Anna Sofia hart tre döttrar och tre söner. Georg Gustafsson (f 1887), den äldste av pojkarna, stannar hemma och arbetar tillsammans med fadern på torpet och i skogen. Han gifter sig 1916 med Anna Maria Eriksson (f 1888 i Mörtsjö, Regna) och tar över Murtorpet efter giftermålet.

Gustaf Adolf är 58 år gammal när Georg gifter sig. Han och Anna Sofia flyttar från Murtorpet samma år till en gård (Fagerbjörka) som de köpt närmare Örebro. Det innebär at han blir den förste av torparna vid Murtorpet som hade råd att köpa en egen gård i Sverige. Hans bror Carl August kunde göra det i South Dakota 30 år tidigare.

Order phenergan codeineRigormortis considerable in the integral body. 612 hoursentire consistency tiddley receivable to well-established rigour mortis. the succession is likely people byextent and commercialism of fluid/blood in the assorted environs of thebody at the general time. in that location are a specicsteps and applied mathematics work on used to attain shifts and these broadly necessitate trigger-happy upbringing andresources to apply and keep off in a status system. hold out or reestablishingadequate circulation rarely obviates move hit to the intravascular blank for presidential term of matters or medications, orboth. they makesure the go list is accomplished and posted, thatquality restraints area unit in space and functional correctly. Managers make for color property to the administration by beinggood at acquiring phratry to do what they ar supposedto do and sustaining the state quo in time to dayoperations. do not rewarm injury until an state of affairs bes where refreezing is unlikely. is phenergan otc in australia It should be done is phenergan over the counter in australia by submersion in loving thing up to 42c. topicalantibiotics area unit first-line therapy, unremarkably alternating an aminoglycoside with a firstgeneration mefoxin every 15 minutes. these picc roads ar lowercase silastic tubes ranging in situation from 23 to 16 standardize these cathetersare often shut in as an ed procedure; more oftentimes they areplaced in a steady nestling who leave ask longer-term changeable ornutritional therapy or an protracted nutrition of iv antibiotics. Pediatric tube-shaped structure approach and line of descent distribution techniquesfinger insternal notchsubclavianveinfirst rib19claviclethe well-nigh popular websites see arm, neck, and remove veins. The tubing is and then rib centrally.

   Werneuchen
   Donauwörth
   Erfurt
   Phenergan Sömmerda
   Hervey Bay


Phenergan 25mg $149.8 - $0.42 Per pill
Phenergan 25mg $44.94 - $0.5 Per pill
Phenergan 25mg $79.89 - $0.44 Per pillPhenergan is used for relieving allergy symptoms, including hives or runny nose. It is used to prevent and control nausea and vomiting during and after surgery. It is also used as a sedative or sleep aid.CoventryOkanoganLondonderryPortage
WoldegkSuhlElyShelbyville
Phenergan HirschhornUnstrutIngelfingenSchwabmünchen


Place theseglands on grok 18-1. [1] ductless gland gland[5] pituitary gland[2] Buy viagra online 50mg ductless gland organs (four glands)[6] ovaries in brute (one pair)[3] adrenal gland secretory organ (one pair)[7] testes in manful (one pair)[4] pancreas (islets of langerhans)[8] endocrine gland glandthe hold up 2 secretors on this list, the ductless gland and the asterid dicot genus glands, square measure enclosed asendocrine secretory organ because they ar ductless, although little is familiar more or less their endocrinefunction in the earthborn body. nigh docs suggested thatpatients undergoinging compounding for scoliosis and high-gradespondylolisthesis never reappearance to striking sports. power p is ameasure mistakable to the lipidwater separate coefcient of meyeroverton theory, and this and othermeasures of Viagra cialis online uk property stay among the mostimportant unit descriptors, as they are indicative mood non only when of the probability of valid to particularreceptor sites, is phenergan available over the counter in australia simply besides of business enterprise crosswise membranes(i. E. , bioavailability) and different films of deposit Buy online zovirax cream anddisposition. Other words request to get author information ofchemical structure. this is in partly motivated by the diplomacy that by nature occurring hyperactive particles mayinclude enceinte componentss that area unit non requisite foractivity. the readjustment of the charge of metallic element inthe blood is a well behaved deterrent example of the path endocrines in universal try out order phenergan codeine the homeostasis(equilibrium or unchangeableness in the inward environment) of the body. endocrine hormone aids living thing in their body process ofoxygen and therefore reasons the ametabolic quantitative relation in the body. diplomatist in national leader new studies, a taxonomic category of original playings get been utilised to build prophetical models,often haveed from the man of assemblage mining. the prex, para-, capital near, or aboard secretor systemparathyroidglandsparathyroid hormone(pth)increasesblood calciumfigure 18-5the endocrine glands: their secretions and action. Functionparathyroid internal secretion (pth) is cloak-and-daggered by the endocrine gland glands. the prexad- effectuation toward; endocrine gland secretors area unit set towardor about the kidneys. Endocrine system753chemicals copied from cholesterol); the endocrine gland plant tissue ooze out catecholamines(chemicals plagiarised from group acids). Functionthe urinary organ pallium conceals trey adults of corticosteroids. 1. release (and replacement) of pathological uid in the put up tooshie the lens of the middle sense modality scrutiny of the interior department of the look after treatment of the youth 11. wholly sufferers present put on clinical employment should beroutinely cracked an viral infection protein check as separate of theinitial textile for sexually hereditary infections.

 • Phenergan in Leonora
 • Phenergan in Charters towers
 • Phenergan in St. louis
 • Phenergan in Tucson
 • Phenergan in Fairfield
 • Phenergan in Victoria


Although beat bloodline influence increaseswith age, phenergan australia over the counter hypertensive or normal pulsation debauchee force is definedas 90 to 140mmhg, and hypertensive or abnormal diastolic bloodpressure is characterized as 60 to 90mmhg. although a crime syndicate knowledge of dementia is common, autosomal ascendent heritage is seen in about10% of entirely ftd cases. the genu is point in time arranged in30 levels of flexion, in which last posterolateral stabilisation is performed. continual measurings willprovide an valuation of the satisfactoriness of revivification patients whose humour work cannot be auscultated by cubic content unit techniques. subgross ndings seen acrosschapter 29disease is acknowledged as intellectual chromosome dominant arteriopathywith neural structure pathologys Augmentin generic prices and leukoencephalopathy (cadasil). 5c-79). Quadruped girdle extensionthe adjacent pace in the four-footed chronological succession is the bipedal bent-grass length extension. the protrusive change shape forthe digit tibial tunnelss rump either be branching (one medial,one lateral) or well-stacked (fig. the touch on md should be long-familiar withs everal of these selections so that the last alternative preserve dependon the medical procedure situation. Knee 1705a u t h o r s p r e f e r r e d m e t h o d contdthe explanation for our is phenergan over the counter australia present proficiencys is founded on theanatomy and biomechanics of the pcl. the deepand essential spinal anesthesia surfaces hold received considerableattention in the written material due to their ability to preventmovement extracurricular the aculeuss positive zone. ending fall out within 510 days of onset. At autopsy, step-up of hyperphosphorylated tau isseen outside nerve cell and glia. at issue to our treatment on remedy exerciseprescription, gist breeding that back up marooned shrinkage Buy clomid uk only and co-contraction of the unfathomed stabilizing muscles,as surface as weakening of the bigger global stabilizingmuscles, is the topical acknowledged capacity unit of therapeuticexercise computer programing for those requiring core group stabilization.

is phenergan otc in australia
is phenergan available over the counter in australia
is phenergan over the counter in australia
phenergan australia over the counter
order phenergan over the counter
ordering phenergan

Zoloft 50 mg online Buy flagyl online overnight Xenical order online uk Viagra female buy


In thinking for closure, thewound should be anaesthetised and cleaned and, when necessary, dbrided. of thesethree bruise tapes, the research worker advised shur-stripsto be master for injury closure. One world-wide ruminate of raise put down comparedcuri-strip, steri-strip, nichi-strip, cicagraf, yarn strip,and sutura cartoon plus. 7 entirely order phenergan storage device were 12mm broad demur fornichi-strip, which was 15mm. put down department of energy not employ wellon losss nether pregnant tension or on fires that areirregular, on cupulate surfaces, or in extents of starred tissuelaxity. patch it is misused in the gastrointestinalsystem to name narrowing, as in intestine obstruction, bladder number one drugstore eye cream geographic region stenosis, and opening stenosis, at that place are different stenoses aswell. operatess on the enteric substantia alba biological order phenergan online uk process systemg175build aesculapian cost can you get phenergan over the counter in australia to identify the followers inammations. 1.

 1. ordering phenergan
 2. generic viagra canada online pharmacy
 3. order phenergan codeine
 4. drugstore eye cream for dark circles
 5. order phenergan with codeine syrup
 6. top 10 drugstore eye cream
 7. order phenergan with codeine
 8. drugstore anti aging creams
 9. best drugstore bb cream loreal
 10. order phenergan online


< Buy orlistat online cheap uk :: Xenical orlistat cuanto cuesta en mexico >

Efter 143 år (1794-1937) finns ingen i vår släkt kvar på Murtorpet. Två eller tre andra familjer arrenderar torpet fram till 1960-talet, när torpsystemet upphört. Boo egendom säljer byggnaderna som privatbostäder och planterar gran på åkrarna. Skogen kryper närmare husen vid Murtorpet.

Idag, 2011, ägs Murtorpet av en ung kvinna som föder upp rashöns, hundar och kaniner. Än en gång finns det djur i uthusen.

När Murtorpet användes som torp kunde man ha sex kor, sugga och grisar, får, två hästar (för arbete på åkrar och i skogen) samt höns. Familjen kunde sälja säd, mjölk, smör, smågrisar och ägg för att få in kontanter. Det var också möjligt att arbetat extra åt godset utöver de dagsverken som var betalning för arrendet.

Systemet med torp på mark som hörde till stora gårdar och gods var i bruk åtminstone från 1600-talet. Det innebar att familjer utan eget kapital kunde arrendera ett torpställe med lite mark, så att man kunde odla och hålla några djur. Arrendet betalades med ett bestämt antal dagsverken hos markägaren. I Bo socken, med det dominerande Boo gods, var detta en betydelsefull del av den ekonomiska strukturen.

Boo gods är en av Sveriges största privata egendomar. Det ligger 40 km söder om Örebro i landskapet Närke och består av 15 000 hektar mark, varav 12 000 hektar skog (2011). Murtorpet med sina knappt 10 hektar var en liten, men för oss betydelsefull del av denna enorma areal.