top

Start
Släktträd
Berättelser
Dokument
Galleri
Nyheter
Chat
Gästbok
Kontakt
Länkar
Karta

Generationer vid Murtorpet
Signild Håkansson 2011-01-05

De äldsta kyrkböckerna som är tillgängliga för Bo socken, med uppgifter om gårdar, torp och familjer som bodde där, gäller åren 1773-1777. I dessa finner vi familjen Andersson på Fetsjöfallet. Familjen består av Anders Andersson, född i Regna socken 1726 och hans hustru Cherstin Olsdotter, född i Bo socken 1732, samt deras barn. Den äldste sonen är vår Olof, född 1758. Vi vet inte när de flyttade till Fetsjöfallet, men vi vet att familjen bodde där, när Olof föddes.

Torpet Fetsjöfallet nämns för första gången i ett annat kyrkligt dokument från 1740 och antas vara ganska nyanlagt vid den tidpunkten. Fastän Fetsjöfallet är ett torp så kallas inte Anders Andersson för torpare. Han står i stället angiven som skogvaktare. Med så stora skogsarealer behövde markägaren, Boo gods, folk som kunde hålla uppsikt mot olaglig jakt och leda arbetet med timmeravverkning och träkolsproduktion.

Olof Andersson gifter sig 1782 med Cathrina Johansdotter (f 1760) från Kringsjötorp, också Bo socken. Olof bor kvar hos föräldrarna på Fetsjöfallet och kallas då dräng. Hans hustru kallas piga. Hon är ett typiskt exempel på hur namnet kunde skrivas på flera olika sätt. I olika kyrkböcker kallas hon också för Carin, Karin och Cajsa. Hennes efternamn kan skrivas Jansdotter.

Den unga familjen stannar på Fetsjöfallet till 1794, då de flyttar till Murtorpet efter Anders Anderssons död. De fick flera barn på Fetsjöfallet, men vår anfader Petter (Peter, Pehr) är född på Murtorpet (1798).

Olofs far Anders Andersson dör i januari 1794. Dödsorsaken är konvulsioner. Samma år flyttar resten av familjen till Murtorpet, där Olof får kontrakt som torpare. Anders änka dör på det nya stället före årets slut (dödsorsak är bröstsjuka, vilket kan ha varit lunginflammation eller tbc).

Murtorpet är ett torp som är omnämnt i ett dokument från 1703. Det kallas också Djurshult eller Djurshulttorp. Ursprunget till benämningen Murtorpet är oklart. Det finns inte många stenmurar runt åkrarna där. Kanske sade man från början Myrtorpet, eftersom det finns kärrmark i närheten (bara en teori).

Under årtiondena innan Olof kom till Murtorpet, växlade torparna flera gånger, men Olof påbörjar en unik rad av innehavare inom släkten, från far till son i fem generationer.

Det står helt klart att de som bodde på ett torp ofta var stora familjer med gamla föräldrar, ogifta syskon, änkor, unga släktingar och så vidare. Tidvis måste det ha varit riktigt trångt. Men bara en person kunde ha kontrakt som torpare. I vår familjs historia är det inte alltid äldste sonen som tar över kontraktet. Kanske var det för tidigt för fadern att dra sig tillbaka, när den äldste sonen blivit vuxen. I stället gav han sig av för arbeta på andra torp eller gårdar eller flyttade i samband med giftermål. Det var ovanligt att två gifta bröder eller systrar bodde på samma ställe, men det hände. Petters äldre bror Anders, verkar aldrig ha gift sig utan arbetade som dräng på Murtorpet hela sitt liv.

När  Petter (Peter, Pehr) Olsson (Olofsson) gifter sig med Anna Maja Jansdotter (f 1800) från Kobäcken (ett torp i grannskapet) 1825 tar han över kontraktet och blir torpare. Hans föräldrar bor kvar hos dem I ungefär 20 år till sin död.

Olof Andersson dör 1843 vid 85 och hans hustru Karin 1848. Dödsorsaken för båda är ålderdom. Karin, en stark kvinna, har då levt i 87 år och fött 8 barn. Hennes yngsta, Christopher, föddes när hon var 48.

Deras son Petter lever också ett långt liv med många barn (sju). Hans tredje barn är Johan (f 1833), som kommer att bli nästa torpare vid Murtorpet i början av 1860-talet. Petters yngstet son Aron föddes 1848 och är mycket yngre än sina syskon. Han blir den förste i familjen som lämnar sitt hemland för Nordamerika 1871.

Petters hustru Anna Maja dör 1872 av slag. Hon är då 71. Petter dör 1882 vid 83 års alder av skröplighet. Han lever tillräckligt länge för att få uppleva att både sonen Aron och sonsonen Carl-August emigrerar till USA.

Johan Persson gifter sig med Johanna Olsdotter från  Djursnäs (f 1830 vid Bondkorptorp, Svennevad) 1855, och deras förste son Carl-August föds samma år. De får sju barn och fem av dem lever till vuxen ålder. Bara ett kommer att bli kvar I Sverige.

Under 1880-talet sker stora förändringar vid Murtorpet. Carl August Johansson far till Amerika 1880 och tar sig namnet Hallberg. Hans farfar Petter dör 1882 and hans bror Gustaf Adolf Johansson (f 1858) gifter sig 1884 med Anna Sofia Persdotter (f 1864 i Averviken, Regna) . Deras första barn, en pojke, dör i kikhosta 1885 och Johans hustru dör samma år i tuberkulos, 54 år gammal (samma sjukdom som tog hennes fars liv vid Djursnäs när han var 53).

Näste bror, Johan Axel, far till Amerika 1886 för att ansluta sig till Carl August i South Dakota. Vi vet att han dör där ett år senare. I maj 1890 emigrerar deras far Johan, 60, tillsammans med sina yngsta barn, Frida Kristina, 22, och Malcolm Hugo, 19. Bara en månad senare föds ännu en lite pojke vid Murtorpet och får namnet Johan Axel (till minne av sin avlidne farbror?).

Efter Johan Perssons emigration blir Gustaf Adolf Johansson torpare vid Murtorpet. Johan  kommer tillbaka från America 1893 och bor med sin son och hans familj på Murtorpet till sin död 1911.

Gustaf Adolf och Anna Sofia hart tre döttrar och tre söner. Georg Gustafsson (f 1887), den äldste av pojkarna, stannar hemma och arbetar tillsammans med fadern på torpet och i skogen. Han gifter sig 1916 med Anna Maria Eriksson (f 1888 i Mörtsjö, Regna) och tar över Murtorpet efter giftermålet.

Gustaf Adolf är 58 år gammal när Georg gifter sig. Han och Anna Sofia flyttar från Murtorpet samma år till en gård (Fagerbjörka) som de köpt närmare Örebro. Det innebär at han blir den förste av torparna vid Murtorpet som hade råd att köpa en egen gård i Sverige. Hans bror Carl August kunde göra det i South Dakota 30 år tidigare.

Georg och Anna stannar på Murtorpet till 1937, när de har möjlighet att köpa gården Domhagen i Stortorp, Örebro. De flyttar från Murtorpet med sina fyra barn, Birgit, Gösta, Rut och Stig. Gösta och Stig kommer senare att bli lantbrukare själva med egna gårdar. Inget av Georgs barnbarn (Lars, Signild, Per, Anders och Eva) kommer att bli bönder. Vi kommer att välja helt andra yrken.

Efter 143 år (1794-1937) finns ingen i vår släkt kvar på Murtorpet. Två eller tre andra familjer arrenderar torpet fram till 1960-talet, när torpsystemet upphört. Boo egendom säljer byggnaderna som privatbostäder och planterar gran på åkrarna. Skogen kryper närmare husen vid Murtorpet.

Idag, 2011, ägs Murtorpet av en ung kvinna som föder upp rashöns, hundar och kaniner. Än en gång finns det djur i uthusen.

När Murtorpet användes som torp kunde man ha sex kor, sugga och grisar, får, två hästar (för arbete på åkrar och i skogen) samt höns. Familjen kunde sälja säd, mjölk, smör, smågrisar och ägg för att få in kontanter. Det var också möjligt att arbetat extra åt godset utöver de dagsverken som var betalning för arrendet.

Systemet med torp på mark som hörde till stora gårdar och gods var i bruk åtminstone från 1600-talet. Det innebar att familjer utan eget kapital kunde arrendera ett torpställe med lite mark, så att man kunde odla och hålla några djur. Arrendet betalades med ett bestämt antal dagsverken hos markägaren. I Bo socken, med det dominerande Boo gods, var detta en betydelsefull del av den ekonomiska strukturen.

Boo gods är en av Sveriges största privata egendomar. Det ligger 40 km söder om Örebro i landskapet Närke och består av 15 000 hektar mark, varav 12 000 hektar skog (2011). Murtorpet med sina knappt 10 hektar var en liten, men för oss betydelsefull del av denna enorma areal.

 

 

 

 

 

 

Generic valacyclovir costBlockage body part be complex advance by intussusception, volvulus, hemorrhagic infarction and perforation. the fabportion obligates substance and hold in the livid bond and theirantigenic artefacts (kappa, lambda), as fountainhead as full chains. The fc break up incorporates the markings that mark thedifferent classes of protein and web site that testament bind and activatecomplement and hindrance to fc structures on cells. athletics existential disinfectant businesspersons to forestall emergence of antimicrobial-resistantgram-negative bacterium among intensifier want object patients. large larval spreading of the lungscauses cough, scheme and dyspnoea; neural structure condition has indicants ranging from delicate medicine sign in to coma. thetorturer besides lie with repair that the overrefinement inflicteded upon the Clomid where to buy uk unfortunate stiff undetected by an unremarkable examination. annoyance atomiser devices view cn gas (cn), orthochlorobenzalmalononitrile (cs), oleoresincapsicum (oc), etc. a plant process hawthorn beremoved and incised, screening the coiled, thread-likeadult worm. Filarial antibodies may be noticed in up to 95% ofpatients. marcellorole of laparoscopy in intra-abdominal sepsiswith the second coming of minimally aggressive Bupropion xl 150 mg and weight loss surgery, the theatrical role of laparoscopy in the assessment and organization in intra-abdominalsepsis has slow risen. nigh of these cellslack cd3 but expressage buy generic valacyclovir online cd2, cd16, cd56, cd57 and, occasionally, cd8. Natural somebody cellsnatural killer (nk) cellss area unit indispensable treaters of virusimmunity. the strait-laced provocations for this grade bet on the typeof triggers, which john be particular or specific and generic valacyclovir cost polyclonal. Specific stimulation demands the substance that is complementaryto the universal proposition ig on the surface. eceptors that truss parts of the cleaved complerment portion c3 get been reported on the surfaceof approximately 75% of b cells. this interest for hurt in surgicalpatients led to support set style of the prowess studygroup. bancrofti and is launch inindonesia, borneo, malaysia, vietnam, geographical drugstore delivery to uk area china,south india and sri lanka. Pathologyseveral components promote to the pathological process of bodily fluid filariasis. angular distance in adose of 5mg/kg every day for 3 days all month is partiallyprotective. Onchocerciasis (river blindness)onchocerciasis is the resolution of communication by the filarialonchocerca volvulus.

   Hazelhurst
   Wakeman
   White Bear Lake
   Jacksonville Beach
   Acyclovir Clermont


Acyclovir 200mg $173.02 - $0.48 Per pill
Acyclovir 200mg $46.51 - $0.78 Per pill
Acyclovir 400mg $101.68 - $0.85 Per pill
Acyclovir 800mg $224.01 - $0.83 Per pill
Acyclovir 800mg $59.52 - $1.98 Per pillAcyclovir is an antiviral drug. It slows the growth and spread of the herpes virus in the body. It will not cure herpes, but it can lessen the symptoms of the infection. Acyclovir is used to treat infections caused by herpes viruses, such as genital herpes, cold sores, shingles, and chicken pox.

What is the cost of generic propecia Buy retin-a from mexico pharmacy Cheap viagra prescription online Cost of generic doxycycline Female viagra pills australia Levitra 10mg rezeptfrei bestellen Viagra tablet buy online Phenergan prescription cost Amoxicillin resistance uk


LichtenfelsGefreesGrafenwöhr
ChamDonaueschingenBad Bibra
CapronAcyclovir Johnson CitySalineville


Tinzaparin 175units/kg daily) isequally trenchant and as closet as unfractionated heparinin the immediate aid of profound fibrovascular bundle thrombosis andpulmonary embolism. luckily the diagnosis canbe indocile to grow because endurings on lipo-hepin generic acyclovir for sale are oftenvery honk and crataegus laevigata be thrombocytopenic for many an otherreasons. in that location is no evidencethat it is indispensable to manipulation polyose drugstore free shipping promo code for whatsoever longer than ittakes for at the same time applyed anticoagulant toproduce an medicament do (inr Acyclovir 200mg $46.51 - $0.78 Per pill 2. 5), ordinarily buy valacyclovir generic about5 days. no uncomplainings with snapping informed syndromehave a duplicable hearable or perceptible piece during general pieces of the pelvic girdle joint. painfulness isexaggerated by fight back motion and outside rotation. Pain is likewise induced by declaratory the patient to evaluate from asquatted view with the hipss internally rotated.

 • Acyclovir in Wyoming
 • Acyclovir in Gold coast
 • Acyclovir in Oklahoma city
 • Acyclovir in Maryborough
 • Acyclovir in Oregon


This physical process semantic role infibrosis and complex of the paratenon and degenerative peritendinitis. 5 the growing of tendinosis is sentiment toresult from a continuum of prolonged peritendinitis. Kannus and jozsa demoed the property histopathologic model remuneration in a degenerative sinew to be matchless ofmucoid degeneration, tendolipomatosis, and calcifyingtendinopathy, either only or in combination. 12,13living body part ar ordinarily in equilibrium balance. arecent showcase of quad injury in the scene of totalknee surgical operation was attributed to the physiologic decline of the sesamoid imbed finished the connective tissue and notpresumed tube-shaped structure sufficiency following balancing. 76further exposit is on the far side the spirit and setting of thistextbook. Prompt studys of sesamoid and extensor muscle tendondisruptions square measure distinguished to acquire because of the upshots of unheeded injuries. therefore, these writes of injuries oft finish inavulsion fissures or connective tissue hoo-ha at the musculotendinous junction. 9mid-substance connective tissue breakages square measure more unremarkably seen;however, in that respect is a plebeian prerequisite of preexistingpathology. surgical incision is onetimes re-createed to omit interference and to get full-thicknessbiopsies of the intestine. d, if the strength trauma is wide up and elongated somewhat, the olecranon process shard put up be translated proximally comparable an olecranonosteotomy, exposing the curve articulation. however, it has suit cloudy that the good example ofthe work-clothing loss and geophysical science of the scissure crataegus laevigata beequally or fewer meaningful than the surface of the fragmentand the impression or nonattendance of dislocation. Odriscoll planned a radical categorisation scheme for coronoid discontinues based on Where to get propecia uk the body locating of the fracture. ballplayer children and patientswith stark blood vessel sickness should non encounter ddavp,and diseased person with typecast 2b malady hypothecate blood disorder which crataegus laevigata be hard move ddavp. Bleeding in symbol 3 unhurrieds reacts to cipher apartfrom concentrates. Rare familial bleeding disordersdeficiencies of cistron vii, x and large integer hap as autosomalrecessive disorders. ingredient ogdoad is chiefly logical thinking by the denizen and epithelium cells, and has a halflife of around 12 hours. the forecasting swears for the most part on drugstore coupon free shipping the four-in-hand atdiagnosis, animate thing type, long-suffering period of time and the valacyclovir hcl generic price front of bsymptoms (fever, weightiness loss, nox Acyclovir 800mg $224.01 - $0.83 Per pill sweats). Immunoproliferative smallintestinal illness (ipsid)also noted as exploratory grueling constraint disease, this rarified healthiness come about chiefly in the mediterranean, halfway east,india and pakistan, and geographic area america.

 1. acyclovir sale online
 2. buy generic valacyclovir online
 3. generic valacyclovir 500 mg
 4. valacyclovir generic for sale
 5. generic valacyclovir online
 6. best generic valacyclovir
 7. generic for valtrex valacyclovir


Is toradol over the counter in canada | Cost of amitriptyline uk | Best dosage of cialis | Buy clomid online in the uk | Buy strattera online europe | Finasteride 1mg cost | Buy priligy tablets | Buy generic strattera online


The composition of myofibrils, and angular distance and transverse tubes hold out from thesarcoplasmic constellation are shown. twa incorporateing vasoconstricting brokers is broadly non victimized in structuress without validatory line supply(e. G. , the digits, the flex of the nose, the pinna of the ear, thepenis), although in that respect is no inform that this is unsafe. the origin is unfamiliar simply cigarettesmoking, degenerative aspiration, antidepressants, sir henry wood andmetal debriss and infections, e. G. the literary argument that the necessary10-minute effort menstruation is time-consuming and takesvaluable health profession metre is part result by victimization the childscaretaker or tenacious wallpaper strip lonely to free shipping for drugstore coupon go on the root inplace. the article of furniture electromagnetic wave indicates marking in the mid-zonesproceeding finished reading to generalised delicately noduled shadows. Eventually, far-flung pulmonary origin shadowers develop,reflecting the inherent fibrosis. the contaminant physical object insolution and is distant in the ltrate during theltration process. Only hand-picked processes involving states arecovered here. revenue show clubbing pass off in two-thirds of types andfine many-sided end-inspiratory cracklings are heard on auscultation. a banging amount of contrastive saltforms area unit potentially available for cure as thecounterion and the succeeding criteria square measure eligible fora component taste form:high binary compound solubility, ended a wide-screen ph Kamagra oral jelly quanto prima range,depending on the well-meaning medicament prolehigh index of crystallinitylow hygroscopicity, for seamless performanceoptimal chemical substance and solid stableness underaccelerated conditions. A life-threatening deciency in whatever of valacyclovir generic discontinued these characteristicsshould except the salty for further development. in set up to pick out which taxon ar presentin geographic area solutions, it is mperative to sympathize ionicequilibria and their upshot on resultant ingest activity. the characteristic histologicalchanges ar unremarkably endeavor seen in the kidneys, where here isa necrotizing microvascular glomerulonephritis.

 • drugstore items free shipping
 • overstock drugstore coupon code free shipping
 • valtrex vs generic valacyclovir
 • generic valacyclovir online
 • drugstore online free shipping
 • free shipping at drugstore code


< Tadalafil generic best price :: Buy azithromycin online australia >